ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

main photo sensor 1   main fiber sensor   main laser sensor   main proximity sensor   main area sensor

PHOTOELECTRIC SENSORS
   ตรวจจับวัตถุทั่วไป มีหลายรูปแบบทรงสี่เหลี่ยม ก้ามปูและทรงกระบอก ให้เลือกใช้งาน 

 

FIBER OPTIC SENSORS
   ตรวจจับชิ้นงานขนาดเล็กๆหรือมีความละเอียดในการตรวจจับและความเร็วในการตอบสนองสูง

 

LASER SENSORS
   มีลำแสงขนาดเล็ก ทำให้ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กๆ ในระยะไกลได้เป็นอย่างดี และมองเห็นลำแสงชัดเจน

 

PROXIMITY SENSORS
   ตรวจจับวัตถุประเภทโลหะ มีหลายรูปร่างหลายแบบในการตรวจจับ แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

 

AREA SENSORS
      เซนเซอร์ม่านแสงตรวจจับพื้นที่บริเวณกว้าง    ป้องกันอันตรายจาก ทำงาน ของ เครื่องจักร


laser displacement sensor product menu   ULTRASONIC SENSOR UT30 SERIES   main indicator   main commercial sensor   main mark color sensor

DISPLACEMENT SENSORS
    เลเซอร์วัดความสูงชิ้นงาน แม่นยำสูง  และสามารถวัดค่าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องสัมผัสชิ้้นงาน  

 

ULTRASONIC SENSORS
   ใช้คลื่นเสียงในการตรวจจับ จึงทำให้สามารถตรวจจับได้พื้นผิวของวัตถุได้แทบทุุกประเภท

 

DIGITAL INDICATOR
   เครื่องนับเวลา เครื่องนับจำนวน เครื่องแปลงสัญญาณอนาล๊อคเป็นตัวเลขดิจิตอล

 

COMMERCIAL SENSORS
   เซนเซอร์สำหรับเชิงพาณิชย์ เช่น เซนเซอร์นับจำนวนคนเข้าออก เซนเซอร์ประตู เซนเซอร์ที่จอดรถ

 

MARK & COLOR SENSORS
   เซนเซอร์ตรวจจับมาร์กและตรวจจับสีสำหรับงานฉลากต่างๆ ใช้งานง่าย ตรวจจับแม่นยำ 


main photo sensor 1 main fiber sensor

PHOTOELECTRIC SENSORS
   ตรวจจับวัตถุทั่วไป มีหลายรูปแบบทรงสี่เหลี่ยม ก้ามปูและทรงกระบอก ให้เลือกใช้งาน 

FIBER OPTIC SENSORS
   ตรวจจับชิ้นงานขนาดเล็กๆหรือมีความละเอียดในการตรวจจับและความเร็วในการตอบสนองสูง


main laser sensor main proximity sensor

LASER SENSORS
   มีลำแสงขนาดเล็ก ทำให้ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กๆ ในระยะไกลได้เป็นอย่างดี และมองเห็นลำแสงชัดเจน

PROXIMITY SENSORS
   ตรวจจับวัตถุประเภทโลหะ มีหลายรูปร่างหลายแบบในการตรวจจับ แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี


main area sensor main mark color sensor

PHOTOELECTRIC SENSORS
   ตรวจจับวัตถุทั่วไป มีหลายรูปแบบทรงสี่เหลี่ยม ก้ามปูและทรงกระบอก ให้เลือกใช้งาน 

MARK & COLOR SENSORS
   เซนเซอร์ตรวจจับมาร์กและตรวจจับสีสำหรับงานฉลากต่างๆ ใช้งานง่าย ตรวจจับแม่นยำ 


main indicator main ultrasonic sensor

DIGITAL INDICATOR
   เครื่องนับเวลา เครื่องนับจำนวน เครื่องแปลงสัญญาณอนาล๊อคเป็นตัวเลขดิจิตอล

ULTRASONIC SENSORS
   ใช้คลื่นเสียงในการตรวจจับ จึงทำให้สามารถตรวจจับได้พื้นผิวของวัตถุได้แทบทุุกประเภท


main laser displacement sensor main commercial sensor

DISPLACEMENT SENSORS
    เลเซอร์วัดความสูงชิ้นงาน แม่นยำสูง  และสามารถวัดค่าได้อย่างรวดเร็ว

COMMERCIAL SENSORS
   เซนเซอร์สำหรับเชิงพาณิชย์ เช่น เซนเซอร์นับจำนวนคนเข้าออก เซนเซอร์ประตู เซนเซอร์ที่จอดรถ