ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

เซนเซอร์ม่านแสง (Area sensors)

 REC เซนเซอร์ม่านลำแสง
    SA series

   REC ตรวจจับพื้นที่กว้าง
   
SW series
 

ZENTECH SA AREA SENSOR

 

ZENTECH TF AREA SENSOR

 

         ม่านลำแสงสำหรับตรวจจับแบบพื้นที่เพื่อตรวจจับเป็นบริเวณกว้าง ระยะห่างลำแสงมี ทั้ง 20 และ 40 มม. ความสูงครอบคลุมสูงสุด 620 มม. 

 

         ตรวจจับแบบม่านแสงด้วยเทคโนโลยีใหม่ Time Of Flight เซนเซอร์แบบหัวเดียวสะท้อนไปกลับ ปรับความกว้างพื้นที่ตรวจจับได้