ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

เซนเซอร์เชิงพาณิชย์ (Commercial sensors)

 REC เซนเซอร์สำหรับไม้กั้น
    PSC-500

   REC เซนเซอร์สำหรับประตูอัตโนมัติ
   
DSC-600
   REC เซนเซอร์นับคนเข้า-ออก
   
TSC-220

ZENTECH PSC BARRIER GATE SENSOR 1

 

ZENTECH DSC DOOR SENSOR

 

ZENTECH TSC PEOPLE COUNTER

        เซนเซอร์ตรวจจับด้วยเทคโนโลยีใหม่ แบบใช้หัวเดียวแบบไปกลับในตัว ไม่จำเป็นต้องตั้งเสาอีกฝั่ง ตรวจจับรถหรือมอเตอร์ไซด์ได้อย่างแม่นยำ ทุกสภาพอากาศ 

 

       ตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยใช้เทคโนโลยีอินฟาเรด ขั้นสูง ตรวจจับได้เป็นวงกว้าง เสถียร แม่นยำ พร้อมด้วยระบบ Auto-Calibration

 

        เซนเซอร์ตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่เพื่อนับจำนวนคนหรือวัตถุ เข้า-ออก โดยการใช้เซนเซอร์เพียงชุดเดียว ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก ประหยัดพื้นที่ 


 REC เซนเซอร์นับคนแบบไร้สาย
   
CPS
   REC ไฟเตือนรถโฟล์คลิฟท์
   
PX

 

wireless people counter

 

 WARNING LIGHT PX SERIES

 

 

         ชุดเซนเซอร์ตรวจนับปริมาณคนเข้าออกแบบไร้สาย ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟ  

 

   ป้องกันอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ด้วยไฟเตือนแบบจุดและแบบเส้นเพื่อเตือนผู้ปฎิบัติงานรอบด้าน