ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

เซนเซอร์วัดความสูง วัดระยะ (Laser displacement sensors)

 REC เลเซอร์วัดความสูง
   LDM series

   REC อัลตร้าโซนิควัดระยะไกล
   
UT30 series
    REC อัลตร้าโซนิควัดระยะไกล
   
UTB series

ZENTECH LDM LASER DISPLACEMENT SENSOR PRODUCT

 

UT30 ULTRASONIC SENSOR PRODUCT

 

 UTB ULTRASONIC SENSOR PRODUCT

        เลเซอร์สำหรับวัดความสูง วัดระยะต่างๆด้วยความแม่นยำสูง พร้อมหน้าจอแสดงผลภายในตัว ตั้งค่าเอาท์พุทได้ตามต้องการ

 

      เซนเซอร์วัตระยะด้วยคลื่นเสียง สามารถวัดระยะได้ไกล เสถียร สีของพื้นผิววัตถุไม่ส่งผลต่อการตรวจจับ มีทั้งแบบ Analog output และ On/Off output 

      เซนเซอร์วัตระยะด้วยคลื่นเสียง ตรวจจับระยะได้แทบทุกผิววัตถุ ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการติดตัี้ง