ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

เลือกใช้ Area sensor อย่างไร?

          เซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor)  ประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับ ลักษณะเป็นแท่งยาว ติดตั้งเข้าหากันเหมือนโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์แต่จะปล่อยแสงออกมาหลายแกนลำแสงลักษณะเหมือนม่านลำแสง ระยะห่างระหว่างแกนลำแสงและความถี่ขึ้นอยู่กับรุ่นและความยาว เมื่อวัตถุเคลื่อนตัดผ่านแกนลำแสงตำแหน่งใดๆก็ตาม เซนเซอร์จะส่งสัญญาณเอาท์พุทออกมาทันที  การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor) โดยมากใช้ในการป้องกันมือและร่างกายผู้ปฎิบัติงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร หรือใช้ตรวจจับวัตถุเป็นพื้นที่กว้างหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่แน่นอน

 

area sensor

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกเซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor)

 

how to select area sensor

 

  1. ระยะห่างแกนลำแสงที่ใช้ในการตรวจจับ โดยทั่วไปแล้วจะมีระยะห่าง 10,20,40มม.ให้เลือก ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่เคลื่อนผ่านม่านแสง โดยที่ระยะห่างแกนลำแสงต้องน้อยกว่าขนาดของวัตถุ
  2. ความสูงของม่านแสง เพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการตรวจจับ
  3. ระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับ สามารถติดตั้งได้ไกลพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ด้านกว้างได้พอ