ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity sensors)

 REC ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่
   
ET series
   REC มาตรฐาน M8 - M30
   
EG series
   REC วงแหวนจับโลหะรอดผ่าน
   
ER series

ZENTECH ET PROXIMITY SENSOR 1

 

ZENTECH EG PROXIMITY SENSOR

 

ZENTECH ER PROXIMITY SENSOR 2

         พร็อกซิมิตี้ขนาดเล็กพิเศษด้วยขนาดเล็กสุด 3 มม. จึงช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งหรือติดตั้งในที่พื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี

 

         พร็อกซิมิตี้ขนาดมาตรฐาน ออกแบบให้ข้อต่อสายมีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการหักงอ แข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ

 

         พร็อกซิมิตี้รูปร่างแบบวงแหวน ตรวจจับวัตถุโลหะรอดผ่าน ปรับความไวเพื่อตรวจจับขนาดโลหะได้ตามต้องการ


 REC ทรงเหลี่ยม ติดตั้งง่าย
   
ES series
   REC เอาท์พุทแบบอนาล็อก
   
EA series
   REC ตรวจจับโลหะและอโลหะ
   
ECG series

ZENTECH ES PROXIMITY SENSOR 1

 

ZENTECH EA PROXIMITY SENSOR

 

ZENTECH ECG CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR

         พร็อกซิมิตี้ทรงเหลี่ยม ติดตั้งง่าย สัญญาณเอาท์พุทรองรับการใช้งานได้ครบถ้วนทั้ง NPN และ PNP

 

         พร็อกซิมิตี้ที่ให้สัญญาณเอาท์พุทแปรผันตามระยะทาง สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

 

         พร็อกซิมิตี้แบบคาปาซิทีฟ สามารถตรวจจับวัตถุได้ทั้งโลหะและอโลหะ และยังสามารถปรับความไวในการตรวจจับได 


 REC ตรวจจับระดับน้ำ
   
ECL series
 

ZENTECH ECL PROXIMITY SENSOR

 

         พร็อกซิมิตี้แบบคาปาซิทีฟ รูปรางโค้งว้าวเพื่อรับกับขนาดท่อสำหรับวัดความสูงของระดับน้ำ